logo-kancelarii

Umów się na spotkanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Michała Gronkiewicza

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gronkiewicza w Pruszczu Gdańskim

07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii, Kancelaria informuje, że udziela pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość, w szczególności za
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz Poczty Polskiej PP 11 - potwierdzenie nadania. Niestety próżno szukać w Internecie wersji tego druku w
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w tym tak zwaną stałą obsługę prawną. Polega ona na stałym kontakcie prawnika z przedsiębiorcą lub wyznaczoną
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy". Jest to niewielka i prosta w obsłudze apka, służąca do liczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych
01 stycznia 2018
Z okazji Nowego Roku 2018 Kancelaria życzy wszystkim wielu wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i niewielu konfliktów z prawem ;)         r.pr. Michał Gronkiewicz
18 grudnia 2017
Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność,
13 grudnia 2017
W niniejszym artykule wrócimy do kwestii porządkowych i obowiązków właściciela nieruchomości do dbania o chodnik przylegający bezpośrednio do granicy działki. Jednak tym razem skupimy się nie na odśnieżaniu, ale na
09 grudnia 2017
Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy? Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z

Dobranie odpowiedniej metody windykacji pozwala uniknąć wielu problemów, a czasem nawet procesu sądowego. Czy jednak prowadzenie windykacji pozasądowej może być skuteczne?

 

Zauważyłem, że pośród przedsiębiorców panuje przekonanie, iż ściąganie długów ma rację bytu wyłącznie poprzez windykację sądową. Takie podejście jednak nie zawsze jest uzasadnione, bowiem lepsze efekty często można osiągnąć w drodze polubownych negocjacji.

 

Na co zwrócić uwagę podczas zwłoki w zapłacie faktury?

 

Szczególnie istotne jest nastawienie samego dłużnika do długu oraz jego kondycja finansowa. Należy zwrócić uwagę z czego wynika brak zapłaty. Możliwych jest kilka scenariuszy. Dłużnik może chcieć spełnić roszczenie, ale nie być w stanie tego zrobić z uwagi na złą sytuację finansową. Może to wynikać z chwilowej utraty płynności finansowej lub poważnych tarapatów. W pierwszym wypadku warto prowadzić z dłużnikiem negocjacje celem ustalenia harmonogramu spłaty długu lub rozłożenia należności na raty. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać względne zaspokojenie wierzyciela przy jednoczesnym niepsuciu relacji z potencjalnym kontrahentem. Nieco inna jest sytuacja, kiedy dłużnik popadł w bardziej poważne kłopoty i nie rokuje szans na poprawę sytuacji. W takim wypadku należy podjąć starania, aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenie swojego roszczenia. Może ono mieć formę hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, weksla lub inną formę przewidzianą prawem i dostosowaną do indywidualnych potrzeb wierzyciela i możliwości dłużnika. Istotne jest na tym etapie sprawy, aby wyprzedzić pozostałych wierzycieli w dochodzeniu swojego roszczenia. Jeżeli będziemy zwlekać możliwe jest, że pozostali wierzyciele zaspokoją się z majątku dłużnika, a dla nas już nic nie zostanie.

 

Jak widać wachlarz działań, które może podjąć wierzyciel jest bardzo szeroki. Kluczowej przy każdej decyzji są jednak informacje. Przy dużych wierzytelnościach warto zastanowić się nad przeprowadzeniem wywiadu gospodarczego i gruntownej analizie sytuacji dłużnika.

 

Jeżeli dłużnik kwestionuje zobowiązanie co do zasady tj. kwestionuje istnienie długu, z reguły windykacja pozasądowa okaże się bezskuteczna. W takim wypadku sądowe rozstrzygnięcie sporu będzie nieuniknione. Niemniej jednak przed złożeniem pozwu do sądu warto przynajmniej wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. W przeciwnym razie, jeżeli przed sądem dłużnik uznałby dług, możemy się narazić na to, ze sąd nas obciąży kosztami procesu.

 

Niezależnie od przyjętej metody windykacji nie należy zwlekać z podjęciem czynności. Opóźnienie może mieć wiele negatywnych konsekwencji. Daje bowiem czas dłużnikowi, który może go wykorzystać na ukrycie swojego majątku. Nadto, inni wierzyciele mogą postarać się o zaspokojenie swoich roszczeń, co może uszczuplić majątek dłużnika i uniemożliwić zaspokojenie roszczeń opieszałych wierzycieli. W skrajnych przypadkach zwłoka może doprowadzić nawet do przedawnienia roszczenia.

 

Niezależnie jednak od metody, jaką wybierze wierzyciel, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika jak radca prawny lub adwokat, który zapewni wsparcie i niezbędne informacje na każdym etapie windykacji.

 

 

 

r.pr. Michał Gronkiewicz

 

Pozasądowa windykacja długów - czy to ma sens?

27 listopada 2017
07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy".

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz w Pruszczu Gdańskim