logo-kancelarii

Umów się na spotkanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Michała Gronkiewicza

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gronkiewicza w Pruszczu Gdańskim

07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii, Kancelaria informuje, że udziela pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość, w szczególności za
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz Poczty Polskiej PP 11 - potwierdzenie nadania. Niestety próżno szukać w Internecie wersji tego druku w
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w tym tak zwaną stałą obsługę prawną. Polega ona na stałym kontakcie prawnika z przedsiębiorcą lub wyznaczoną
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy". Jest to niewielka i prosta w obsłudze apka, służąca do liczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych
01 stycznia 2018
Z okazji Nowego Roku 2018 Kancelaria życzy wszystkim wielu wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i niewielu konfliktów z prawem ;)         r.pr. Michał Gronkiewicz
18 grudnia 2017
Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność,
13 grudnia 2017
W niniejszym artykule wrócimy do kwestii porządkowych i obowiązków właściciela nieruchomości do dbania o chodnik przylegający bezpośrednio do granicy działki. Jednak tym razem skupimy się nie na odśnieżaniu, ale na
09 grudnia 2017
Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy? Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z

Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność, którą wielu z nas wykonuje codziennie - wyprowadzanie psa. Czy psa należy wyprowadzać na smyczy? w kagańcu? a może na smyczy i w kagańcu?

 

Podstawy prawne obowiązków właścicieli czworonogów

Obowiązki właścicieli psów są regulowane w kilku aktach prawnych. W pierwszej kolejności należy wskazać na ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). Zgodnie z art. 10a ust. 3 tejże ustawy zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Przepis ten jednak nie wprowadza skonkretyzowanego obowiązku właściciela zwierzęcia co do używania smyczy lub kagańca. W pewnym sensie tę lukę prawną uzupełnia judykatura, określając standardy zachowania, które spełniają kryteria należytej staranności. W przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzę, jej niedochowanie grozi odpowiedzialnością cywilną (odszkodowawczą) przewidzianą w 431 Kodeksu cywilnego – zależną od powstania szkody, jej wysokości, winy oraz związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy, a powstaniem szkody. Nadto, zachowanie właściciela psa może być także objęte odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 157 Kodeksu karnego (uszczerbek na zdrowiu) lub nawet 156 K.k. (ciężki uszczerbek na zdrowi), jeżeli dojdzie do pogryzienia przez psa oraz zostaną spełnione pozostałe znamiona przewidziane w Kodeksie karnym. Możliwe jest także, zależnie od okoliczności sprawy, kwalifikacja czynu z art. 288 K.k. oraz 160 K.k. W przypadkach o mniejszej szkodliwości społecznej w grę wchodzi również odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia stypizowanego w art. 124 Kodeksu wykroczeń.

 

Wykroczenie z art. 77 K.w.

Niewystąpienie skutku w postaci pogryzienia lub uszkodzenia mienia nie wyklucza jednak odpowiedzialności właściciela psa. Art. 77 K.w. penalizuje najbardziej powszechne wykroczenie popełniane w związku z hodowlą psów - wykroczenie bezskutkowe, polegające na  niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Czyn ten ma charakter formalny. Do jego znamion nie należy spowodowanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi albo niebezpieczeństwa dla mienia. Jest to wykroczenie zagrożenia abstrakcyjnego. Czyn ten może być popełniony przez działanie lub zaniechanie (tak Piórkowska-Flieger, Joanna. Art. 77. W: Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. V. Wolters Kluwer, 2015.). Jaka kara grozi nam za nieprzestrzeganie tego przepisu? Zgodnie z art. 77 K.w. grozi nam kara nagany lub grzywna do 250 zł.

 

Obowiązki właścicieli psów w aktach prawa miejscowego

Gdańsk

Niezależnie od wyżej przywołanych przepisów w randze ustawowej,  obowiązki właściciela mogą regulować również akty prawa miejscowego. W przypadku Gdańska jest to uchwała Rady Miasta Gdańska nr  VI/95/15 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 4 regulaminu w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu. Przepis ten stanowi podstawę prawną obowiązku utrzymywania psa w kagańcu lub na smyczy, natomiast w kontekście przywołanych wcześniej przepisów może stanowić wskazówkę do oceny stopnia winy, społecznej szkodliwości, stopnia naruszenia obowiązku itp.

 

Pruszcz Gdański - Gmina Miejska

Podobne rozwiązanie do powyższego - Gdańskiego, można znaleźć w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański. Zgodnie § 17 ust. 2 pkt 1  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (uchwała Rady Miasta nr XXII/209/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.): do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy w szczególności prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras wymagane jest prowadzenie psa na uwięzi i z nałożonym kagańcem, z wyjątkiem psów, których stan zdrowotny wyklucza założenie kagańca.

 

 

 

 

 

 

r.pr. Michał Gronkiewicz

 

Kogo prawo trzyma na smyczy

18 grudnia 2017
07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy".

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz w Pruszczu Gdańskim