logo-kancelarii

Umów się na spotkanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Michała Gronkiewicza

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gronkiewicza w Pruszczu Gdańskim

07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii, Kancelaria informuje, że udziela pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość, w szczególności za
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz Poczty Polskiej PP 11 - potwierdzenie nadania. Niestety próżno szukać w Internecie wersji tego druku w
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w tym tak zwaną stałą obsługę prawną. Polega ona na stałym kontakcie prawnika z przedsiębiorcą lub wyznaczoną
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy". Jest to niewielka i prosta w obsłudze apka, służąca do liczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych
01 stycznia 2018
Z okazji Nowego Roku 2018 Kancelaria życzy wszystkim wielu wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i niewielu konfliktów z prawem ;)         r.pr. Michał Gronkiewicz
18 grudnia 2017
Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność,
13 grudnia 2017
W niniejszym artykule wrócimy do kwestii porządkowych i obowiązków właściciela nieruchomości do dbania o chodnik przylegający bezpośrednio do granicy działki. Jednak tym razem skupimy się nie na odśnieżaniu, ale na
09 grudnia 2017
Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy? Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z

Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy?

Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z obawy przed nieznanymi skutkami prawnymi. Mówię oczywiście o pełnomocnictwie.

 

Instytucja ta funkcjonuje w doktrynie prawa od setek lat (przynajmniej do czasów starożytnego Rzymu), a jednak wciąż nie jest należycie doceniana i stosowana. W naszym ustroju prawnym kwestię przedstawicielstwa reguluje dział VI Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 95 K.c. : 

 

Art.  95
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
§2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

 

Z zacytowanego przepisu wynikają bardzo doniosłe skutku prawne. Otóż każdej (no prawie każdej ;) ) czynności prawnej można dokonać przez pełnomocnika - czyli osobę przez nas upoważnioną. 

 

Forma pełnomocnictwa

W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa? Reguluje to art. 99 K.c., który stanowi:

 

Art.  99  
§  1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
§  2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

 

Przywołany przepis oznacza, że co do zasady pełnomocnictwo nie wymaga żadnej szczególnej formy. Pełnomocnictwo ogólne, tj. pełnomocnictwo uprawniające do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności zwykłego zarządu, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Innymi słowy, zdecydowana większość czynności prawnych może być skutecznie dokonana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

 

Kiedy wymagana jest forma szczególna pełnomocnictwa?

Forma szczególna pełnomocnictwa jest wymaga w sytuacji, kiedy takiej szczególnej formy wymaga czynność prawna, która ma zostać dokonana przez pełnomocnika. Przykładowo - przeniesienia własności nieruchomości można dokonać wyłącznie w formie aktu notarialnego. Zatem pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości również powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, więc pełnomocnictwo do tej czynności również wymaga takiej formy. Krajowe ustawodawstwo przewiduje szereg wypadków, kiedy wymagana jest forma bardziej rygorystyczna niż pisemna. Zdecydowanej jednak większości czynności prawnych można dokonać w zwykłej formie pisemnej. 

 

Co powinno zawierać pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo powinno zawierać kilka podstawowych elementów:

  • oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL)
  • ustanowienie pełnomocnika (np. zwrot "udzielam pełnomocnictwa","upoważniam")
  • zakres pełnomocnictwa (np. "upoważniam Jana Kowalskiego do sprzedaży samochodu")
  • podpis mocodawcy
  • miejsce i data

 

Można oczywiście zawrzeć w dokumencie dodatkowe zapisy, takie jak okres, na który pełnomocnictwo zostaje udzielone, możliwość ustanowienia przez pełnomocnika substytuta (udzielenia dalszego pełnomocnictwa na podstawie art. 106 K.c.), umocowanie pełnomocnika do dokonywania czynności pomiędzy mocodawcą, a pełnomocnikiem (art. 108 K.c.).

 

Wzór pełnomocnictwa z omówieniem

Poniżej możesz pobrać wzór pełnomocnictwa z omówieniem oraz wskazówkami, jak je wypełnić. 

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa z omówieniem.

 

 

 

 

r.pr. Michał Gronkiewicz

 

obraz pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo - co to jest i do czego służy

09 grudnia 2017
07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy".

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz w Pruszczu Gdańskim