logo-kancelarii

Umów się na spotkanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Michała Gronkiewicza

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gronkiewicza w Pruszczu Gdańskim

07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii, Kancelaria informuje, że udziela pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość, w szczególności za
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz Poczty Polskiej PP 11 - potwierdzenie nadania. Niestety próżno szukać w Internecie wersji tego druku w
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w tym tak zwaną stałą obsługę prawną. Polega ona na stałym kontakcie prawnika z przedsiębiorcą lub wyznaczoną
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy". Jest to niewielka i prosta w obsłudze apka, służąca do liczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych
01 stycznia 2018
Z okazji Nowego Roku 2018 Kancelaria życzy wszystkim wielu wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i niewielu konfliktów z prawem ;)         r.pr. Michał Gronkiewicz
18 grudnia 2017
Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność,
13 grudnia 2017
W niniejszym artykule wrócimy do kwestii porządkowych i obowiązków właściciela nieruchomości do dbania o chodnik przylegający bezpośrednio do granicy działki. Jednak tym razem skupimy się nie na odśnieżaniu, ale na
09 grudnia 2017
Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy? Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z

Nadchodzi okres zimowy i związane z tym opady śniegu. W zasadzie w chwili, w której piszę ten post za oknem pada pierwszy śnieg w tym roku (przynajmniej w Pruszczu Gdańskim ;) )! Dzieci i narciarze skaczą z radości, a właściciele nieruchomości skaczą po łopaty do piwnicy. A przynajmniej powinni. Dlaczego?

 

Kwestię obowiązku sprzątania chodników przylegających do nieruchomości reguluje art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Zgodnie z przywołanym przepisem właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Co do zasady właściciel nieruchomości zobowiązany jest zatem do uprzątnięcia śniegu z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tej reguły.

 

Po pierwsze obowiązek ten nie występuje, jeżeli nie jest spełniona przesłanka bezpośredniości. Kiedy zachodzi taka sytuacja? Np. wtedy, kiedy między między nieruchomością, a chodnikiem znajduje się pas zieleni - wtedy obowiązkiem uprzątnięcia śniegu będzie obciążony właściciel pasa zieleni (czyli na ogół gmina).

 

Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Co nam grozi w przypadku nieodśnieżenia chodnika?

 

Tę kwestię reguluje art. 10 ust. 2 ustawy, który stanowi, że kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny. Prawo wykroczeń przewiduje wymiar grzywny w wysokości od 20zł do 5.000 zł. Zdecydowana jednak większość przypadków kończy się grzywną w formie mandatu karnego w wysokości 100 zł.

 

Na tym jednak odpowiedzialność się nie kończy. W razie bowiem wypadku, jeżeli dojdzie do niego na skutek nieodśnieżenia chodnika, właściciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie winy na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego.

 

 

r.pr. Michał Gronkiewicz

 

 

Odśnieżanie chodnika - obowiązki właściciela nieruchomości

22 listopada 2017
07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy".

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz w Pruszczu Gdańskim