logo-kancelarii

Umów się na spotkanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Michała Gronkiewicza

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gronkiewicza w Pruszczu Gdańskim

07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii, Kancelaria informuje, że udziela pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość, w szczególności za
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz Poczty Polskiej PP 11 - potwierdzenie nadania. Niestety próżno szukać w Internecie wersji tego druku w
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w tym tak zwaną stałą obsługę prawną. Polega ona na stałym kontakcie prawnika z przedsiębiorcą lub wyznaczoną
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy". Jest to niewielka i prosta w obsłudze apka, służąca do liczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych
01 stycznia 2018
Z okazji Nowego Roku 2018 Kancelaria życzy wszystkim wielu wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i niewielu konfliktów z prawem ;)         r.pr. Michał Gronkiewicz
18 grudnia 2017
Temat niniejszego artykułu może wydawać się mało poważny :). Tym niemniej, prawo reguluje wiele kwestii życia codziennego, nieważne czy sobie tego życzymy, czy nie. Jedną z tych kwestii jest czynność,
13 grudnia 2017
W niniejszym artykule wrócimy do kwestii porządkowych i obowiązków właściciela nieruchomości do dbania o chodnik przylegający bezpośrednio do granicy działki. Jednak tym razem skupimy się nie na odśnieżaniu, ale na
09 grudnia 2017
Pełnomocnictwo, upoważnienie, umocowanie - co to takiego i do czego służy? Przepisy prawa przewidują bardzo użyteczne narzędzie, z którego jednak niewiele osób korzysta - możliwe, że z niewiedzy lub z

Koszmar każdego kierowcy - załatwiasz jakąś sprawę w urzędzie, wracasz do swojego samochodu i okazuje się, że został odholowany. Otrzymanie grzywny w drodze mandatu karnego za nieprawidłowe parkowanie to niewielka uciążliwość w porównaniu z nieprzyjemnościami związanymi z odzyskiwaniem pojazdu. A do tego trzeba dodać opłaty administracyjne za odholowanie i parkowanie pojazdu. Może też się też zdarzyć, że po powrocie z długiego wyjazdu nie odnajdziesz swojego samochodu, który pozostawiłeś prawidłowo zaparkowany. Na co zwracać uwagę i czego nie robić, żeby uniknąć takich sytuacji - odpowiem na to w niniejszym artykule.

 

Podstawa prawna holowania pojazdu

Kwestia holowania pojazdu uregulowana jest w  ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). Co do zasady ustawodawca przewidział dwa przypadki, kiedy samochód może zostać usunięty z drogi: art. 130a oraz 50a p.r.d.

 

Art. 50a stanowi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi  na koszt właściciela lub posiadacza. Brak tablic rejestracyjnych jest precyzyjną przesłanką, natomiast co oznacza, że stan pojazdu wskazuje, że nie jest używany? Brak jest ustawowej definicji stanu nieużywania. Doktryna i orzecznictwo przyjmują, że nieużywanie pojazdu w rozumieniu powołanego przepisu jest stanem, jak należy przyjąć zgodnie z ratio legis przepisu, trwającym dłuższy czas (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r. I OW 10/08). Należy przy tym przyjąć, że typowymi oznakami nieużywania może być stan techniczny pojazdu np. brak powietrza w kołach. 

 

Kiedy holowanie, a kiedy blokada kół

Art. 130a p.r.d. wymienia szereg przypadków, kiedy pojazd jest usuwany z drogi, są to:

 

  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2. nieokazanie przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c (kraj UE);
  3. przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 (osoby niepełnosprawne);
  5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
  6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

 

Najczęściej stosowany jest bez wątpienia ust. 1 pkt 1, który stanowi, że pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Miejsce, w których pozostawienie pojazdu jest zabronione regulują przepisy art. 46 oraz 49 p.r.d., a także znaki drogowe (np. B-35, B-36, B-37, B-38, B-39, D-44). Bez chwili wahania straż miejska lub Policja odholują Twój samochód, jeżeli zaparkujesz go na miejscu przeznaczonym, dla osoby niepełnosprawnej bez wymaganej legitymacji. Jeżeli jednak wyżej wymienione przesłanki nie są spełnione łącznie tj. pojazd wprawdzie jest pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, jednak nie utrudnia ruchu, ani nie zagraża bezpieczeństwu, to straż gminna (miejska) lub Policja zastosują blokadę kół.

 

 

 

 

r.pr. Michał Gronkiewicz

Kiedy służby miejskie odholują samochód?

04 grudnia 2017
07 kwietnia 2020
W jakiej formie świadczymy pomoc prawną W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu
07 czerwca 2019
Dla osób, które wysyłają listy polecone w dużej ilości, codziennym narzędziem pracy jest formularz
13 lutego 2018
Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy różne formy obsługi prawnej, w
03 stycznia 2018
Z nieukrywaną satysfakcją mam przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria stworzyła aplikację mobilną "Kalkulator prawniczy".

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz w Pruszczu Gdańskim